Les activitats que s’organitzen van en relació als àmbits culturals, oci i lleure; ocupació; participació i autonomia (ajuda a la comunitat, voluntariats, activitats vàries, etc).

Per dissenyar la proposta d’activitats que es duen a terme, s’utilitza una metodologia participativa per adaptar la oferta a la realitat juvenil del municipi, constantment canviant, i així poder de determinar les necessitats i preferències de la joventut a l’hora d’oferir una o altres propostes.

Hi ha una col•laboració conjunta amb les iniciatives pròpies de l’ajuntament com el programa de “d’Endavant” per tal de complementar les formacions i no duplicar continguts.
Es proposa fer activitats dinàmiques com:

  • Simulació d’entrevistes laborals.
  • Consells per parlar en públic.
  • Elaboració de currículums i cartes de presentació.
  • Plantejar situacions laborals compromeses i les possibles respostes.
  • Consells i eines bàsiques per realitzar documents formals de Word, Excel i Powerpoint.
  • Xarxes socials i la diferència entre la imatge projectada i percebuda.
  • Control de les emocions.
  • Com utilitzar Linkedin.

A més, també es treballa amb el Consell Comarcal de l’Anoia (Projecte Enxarxa’t) i Collbató (Programa Pidces) per crear sinèrgies i dinàmiques.